Αλλάζει ο τρόπος που οι ταξιδιώτες κλείνουν τις διακοπές τους;

Αλλάζει ο τρόπος που οι ταξιδιώτες κλείνουν τις διακοπές τους;

Σύμφωνα με την πλατφόρμα ψηφιακής νοημοσύνης Similarweb, ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στον τρόπο που κλείνουν οι ταξιδιώτες τις διακοπές τους. Το τελευταίο τρίμηνο παρατηρήθηκε μία μετατόπιση των ταξιδιωτών από τις απευθείας κρατήσεις, στις κρατήσεις μέσω OTAs. Αναλυτικότερα: Η παρακάτω εικόνα…